SPOB GT 900 MUAT SOLAR, NEED:

ANT 3 M untuk Master

ada BOCT, AOT, MCU, dan Vaksin.

di utamakan untuk EX master

Salary Rp. 7.100.000

ada premi dan lain-lain.